پوستر فیلم  پهلوانان نمی میرند

پهلوانان نمی میرند

Pahlevanan Nemimirand S1 E124

سریالایرانی
.فصل 1.قسمت 24
.53دقیقه
سریال «پهلوانان نمی‌ میرند» مجموعه‌ ای تلویزیونی به کارگردانی حسن فتحی است. این مجموعه تلویزیونی داستانی در زمان قاجار را روایت می‌ کند در شهر تهران ک...

تصاویر و جزییات سریال پهلوانان نمی میرند

 سریال پهلوانان نمی میرند
 سریال پهلوانان نمی میرند
 سریال پهلوانان نمی میرند
 سریال پهلوانان نمی میرند
 سریال پهلوانان نمی میرند

عوامل سازنده سریال پهلوانان نمی میرند

حسن فتحی
حسن بشکوفه
بابک بیات

درباره سریال پهلوانان نمی میرند

سریال «پهلوانان نمی‌ میرند» مجموعه‌ ای تلویزیونی به کارگردانی حسن فتحی است. این مجموعه تلویزیونی داستانی در زمان قاجار را روایت می‌ کند در شهر تهران که پهلوانان ورزش باستانی مورد اعتماد و احترام همه مردم بودند. ناگهان پهلوان اول پایتخت کشته می‌ شود. در ادامه شخصیتهای دیگری چون پهلوان جواد کشته می‌ شوند. در این راستا پهلوان نصرت فرزند اول پهلوان خلیل مرحوم پیگیر قتل های مرموز شده و درمی یابد قتل ها زیر سر یک فرد متظاهر و مکار (پهلوان اسد و دو شاگردش) است که در میانه داستان کنسول روس با انگیزه قتل سید محمد واعظ نیز با آن ها هم دست شده‌ است.