پوستر فیلم  نیروی قانون

نیروی قانون

Power of Attorney

.1ساعت و23دقیقه
فیلم «نیروی قانون» داستان رییس یک گروه گانگستری است که متهم به قتل می شود. او مجبور است از تمامی افراد و منابعی که می شناسد از جمله یک وکیل سابق دادگا...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم نیروی قانون

Howard Himelstein
Hal Beckett
Frank Faugno

درباره فیلم نیروی قانون

فیلم «نیروی قانون» داستان رییس یک گروه گانگستری است که متهم به قتل می شود. او مجبور است از تمامی افراد و منابعی که می شناسد از جمله یک وکیل سابق دادگاه آمریکا، برای تبرئه خود کمک بگیرد.