پنجمین نیمه شبAnjaam Pathiraa

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  پنجمین نیمه شب

کارگردان: Midhun Manuel Thomas

محصولهند
137
فارسی
8
فیلم «پنجمین نیمه شب» داستان پلیس وظیفه شناسی است که در حال پیگیری پرونده یک قاتل سریالی است و تمام مقتولین این پرونده نیز ماموران سابق پلیس هستند لیکن با توجه به باهوش بودن قاتل، حل کردن این پرونده خیلی دشوار شده است.
Ashiq Usman
Midhun Manuel Thomas
Sushin Shyam
Saiju Sreedharan