پنجمین نیمه شبAnjaam Pathiraa

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  پنجمین نیمه شب

کارگردان: Midhun Manuel Thomas

محصولهند
137
فارسی
8
فیلم «پنجمین نیمه شب» داستان پلیس وظیفه شناسی است که در حال پیگیری پرونده یک قاتل سریالی است و تمام مقتولین این پرونده نیز ماموران سابق پلیس هستند لیکن با توجه به باهوش ب...
Ashiq Usman
Midhun Manuel Thomas
Sushin Shyam
Saiju Sreedharan