ناموجود

ملاقاتThe Visit

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  ملاقات

کارگردان: خسرو معصومی

محصولایران
دانشجويی كه عضو يك سازمان سياسي و مذهبی است بر ضد حكومت شاه فعاليت می كند. پدر او كه پزشك است،‌ پس از اطلاع از فعاليت سياسي پسر او را از خانه می راند. مدتی بعد به پدر خبر می دهند فرزندش در تصفيه ی درون سازمانی سر به نيست شده است،‌ اما جواني از دوستان او‌ كه از زندان مرخص شده به پدر می گويد كه پسرش با توطئه گارد دانشگاه كشته شده است.
فیلم‌های پیشنهادی