ناموجود

قطار کودکیGhatar Kodaki

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  قطار کودکی

کارگردان: سیروس حسن پور

محصولایران
در مدرسه ای در یک روستا قرار است در بزرگداشت دهقان فداکار و با حضور او جشنی برگزار شود و در کنار آن مسابقه ی انتخاب بهترین روزنامه ی دیواری نیز برپا شود. اما در روز برگزاری جشن خبر می رسد که دهقان فداکار نمی تواند در جشن حضور یابد و مراسم به بعد موکول می شود...
فیلم‌های پیشنهادی