پوستر فیلم  امپراطور

امپراطور

.1ساعت و40دقیقه
فیلم «امپراطور» هنگامی که ژاپنی ها در پایان جنگ جهانی دوم تسلیم شدند، «ژنرال فلرز» وظیفه دارد تصمیم بگیرد که آیا امپراطور «هیروهیتو» به عنوان یک جنایتکار جنگی به دار آویخته شود یا خیر و این خود تصمیم دشواری است که پیش رو دارد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم امپراطور

Peter Webber
David KlassVera Blasi
Alex Heffes
Chris Plummer

خلاصه محتوا

فیلم «امپراطور» هنگامی که ژاپنی ها در پایان جنگ جهانی دوم تسلیم شدند، «ژنرال فلرز» وظیفه دارد تصمیم بگیرد که آیا امپراطور «هیروهیتو» به عنوان یک جنایتکار جنگی به دار آویخته شود یا خیر و این خود تصمیم دشواری است که پیش رو دارد.