سر به راهDocile

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  سر به راه

کارگردان: امیر داسارگر

محصولایران
فیلم کوتاه «سر به راه» روایتگر «ساک به دست ها» است. «ساک به دست ها» گروهی از پزشکان و کادر درمانی بودند که داوطلبانه در مناطق عملیاتی خدمات و مجاهدت های بی نظیری ارائه دا...
حسین شیرعلی