سر به راه

Sar be Rah

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  سر به راه

کارگردان: امیر داسارگر

محصولایران
فیلم کوتاه «سر به راه» روایتگر «ساک به دست ها» است. «ساک به دست ها» گروهی از پزشکان و کادر درمانی بودند که داوطلبانه در مناطق عملیاتی خدمات و مجاهدت های بی نظیری ارائه داشتند. این فیلم کوتاه ایثار و فداکاری این قشر را در زمان هشت سال دفاع مقدس به تصویر کشیده است.

عوامل سازنده فیلم کوتاه سر به راه

حسین شیرعلی