پوستر فیلم  معجزه بزرگ

معجزه بزرگ

.1ساعت و36دقیقه
فیلم «معجزه بزرگ» درباره یک خبرنگار خبری کوچک در شهر «کراسینسکی» و یک داوطلب گرینپیس به نام «بری مور» است. آن ها از قدرت های خود برای نجات سه نهنگ خاکستری با شکوه که در یخ های قطب شمال به دام افتاده اند، استفاده می کنند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم معجزه بزرگ

Ken Kwapis
Cliff Eidelman
Cara Silverman

خلاصه محتوا

فیلم «معجزه بزرگ» درباره یک خبرنگار خبری کوچک در شهر «کراسینسکی» و یک داوطلب گرینپیس به نام «بری مور» است. آن ها از قدرت های خود برای نجات سه نهنگ خاکستری با شکوه که در یخ های قطب شمال به دام افتاده اند، استفاده می کنند.