معجزه بزرگBig Miracle

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  معجزه بزرگ

کارگردان: Ken Kwapis

فیلم «معجزه بزرگ» درباره یک خبرنگار خبری کوچک در شهر «کراسینسکی» و یک داوطلب گرینپیس به نام «بری مور» است. آن ها از قدرت های خود برای نجات سه نهنگ خاکستری با شکوه که در یخ های قطب شمال به دام افتاده اند، استفاده می کنند.
Cliff Eidelman
Cara Silverman