پوستر فیلم  کتاب جنگل

کتاب جنگل

.1ساعت و45دقیقه
فیلم «کتاب جنگل» درباره پسر کوچکی به نام «موگلی» است که تا ۱۰ سالگی در جنگل و در کنار حیوانات و توسط خانواده‌ ای از گرگ‌ ها بزرگ شده است، اما اکنون او باید برای این که توسط شیر خان کشته نشود، جنگل را ترک کند.
تصاویر و جزییات

بازیگران فیلم کتاب جنگل

عوامل سازنده فیلم کتاب جنگل

Jon Favreau
Jon FavreauBrigham Taylor
Justin Marks
John Debney

خلاصه محتوا

فیلم «کتاب جنگل» درباره پسر کوچکی به نام «موگلی» است که تا ۱۰ سالگی در جنگل و در کنار حیوانات و توسط خانواده‌ ای از گرگ‌ ها بزرگ شده است، اما اکنون او باید برای این که توسط شیر خان کشته نشود، جنگل را ترک کند.