پوستر فیلم  کتاب جنگل

کتاب جنگل

The Jungle Book

.1ساعت و30دقیقه
فیلم «کتاب جنگل» «The Jungle Book» درباره پسر کوچکی به نام «موگلی» است که تا ۱۰ سالگی در جنگل و در کنار حیوانات و توسط خانواده‌ ای از گرگ‌ ها بزرگ شده...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم کتاب جنگل

 فیلم کتاب جنگل
 فیلم کتاب جنگل
 فیلم کتاب جنگل
 فیلم کتاب جنگل
 فیلم کتاب جنگل

عوامل سازنده فیلم کتاب جنگل

Jon Favreau
Jon FavreauBrigham Taylor
Justin Marks
John Debney

درباره فیلم کتاب جنگل

فیلم «کتاب جنگل» «The Jungle Book» درباره پسر کوچکی به نام «موگلی» است که تا ۱۰ سالگی در جنگل و در کنار حیوانات و توسط خانواده‌ ای از گرگ‌ ها بزرگ شده است، اما اکنون او باید برای این که توسط شیر خان کشته نشود، جنگل را ترک کند.