پوستر فیلم  نقاشی یک رویا

نقاشی یک رویا

Painting One Dream

مستندایرانی
.27دقیقه
مستند «نقاشی یک رویا» خاطرات دوران اسارت یکی از رزمندگان لشکر «فاطمیون» است که از ابتدای زندگی ساکن ایران بوده. او به صورت حرفه ای ورزش می کرده و در م...

عوامل سازنده مستند نقاشی یک رویا

ساسان فلاح فر
ساسان فلاح فر

درباره مستند نقاشی یک رویا

مستند «نقاشی یک رویا» خاطرات دوران اسارت یکی از رزمندگان لشکر «فاطمیون» است که از ابتدای زندگی ساکن ایران بوده. او به صورت حرفه ای ورزش می کرده و در مسابقات کشوری رشته «وشوو» نیز مقام هایی کسب کرده است.