ناموجود

حرفه ایprofessional

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  حرفه ای

محصولایران
در سال ۱۳۵۶ سرگرد «سهراب» یکی از مأموران ویژه‌ی گارد امنیتی از طرف تیمسار «حجت» مأمور می‌شود خود را به عنوان یک شورشی انقلابی معرفی نماید. او فرمانده‌ی تیپ ویژه‌ی کماندو قم و چند سرباز گارد را ترور می‌کند تا خود را به نیروهای انقلابی نزدیک کرده و پس از نفوذ، آن‌ها را شناسایی کند. اما دسیسه‌های تیمسار «حجت» به همین جا خاتمه نمی‌یابد؛ نقشه‌ی بزرگتری در جریان است؛ دسیسه‌ای که موجب می‌شود تا او در تاری که خود تنیده گرفتار شود و این در حالی است که جرقه‌های انقلاب اسلامی زده می‌شود...
فیلم‌های پیشنهادی