رشد

Grow

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  رشد

محصولآلمان
انیمیشن «رشد» داستان پیرمردی است که به تنهایی در بیابانی بی آب و علف زندگی می کند. او از یک گیاه کوچک نگهداری می کند و به آن وابسته است. پیرمرد عمر خود را به پای گیاه خویش می گذارد.

عوامل سازنده انیمیشن رشد

Ramon Zöllner