پوستر فیلم  رشد

رشد

Grow

انیمیشنآلمانی
.2دقیقه
انیمیشن «رشد» داستان پیرمردی است که به تنهایی در بیابانی بی آب و علف زندگی می کند. او از یک گیاه کوچک نگهداری می کند و به آن وابسته است. پیرمرد عمر خو...

عوامل سازنده انیمیشن رشد

Ramon Zöllner

درباره انیمیشن رشد

انیمیشن «رشد» داستان پیرمردی است که به تنهایی در بیابانی بی آب و علف زندگی می کند. او از یک گیاه کوچک نگهداری می کند و به آن وابسته است. پیرمرد عمر خود را به پای گیاه خویش می گذارد.