زخم تازه
بستن
پوستر فیلم  زخم تازه

زخم تازه

Fresh Wound

مستندایرانی
.1ساعت
مستند «زخم تازه» روایتی از ناگفته‌های روز عاشورا در سال 88 است. این روایت از زبان شاهدان عینی این ماجرا است که صبح تا ظهر آن روز را از نزدیک دیده‌اند ...

تصاویر و جزییات مستند زخم تازه

 مستند زخم تازه
 مستند زخم تازه
 مستند زخم تازه
 مستند زخم تازه

عوامل سازنده مستند زخم تازه

درباره مستند زخم تازه

مستند «زخم تازه» روایتی از ناگفته‌های روز عاشورا در سال 88 است. این روایت از زبان شاهدان عینی این ماجرا است که صبح تا ظهر آن روز را از نزدیک دیده‌اند و اکنون آن را در برابر دوربین بازگو می‌کنند.