اسکوبی دو نقاب شاهین آبیScooby Doo Mask Of The Blue Falcon

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  اسکوبی دو نقاب شاهین آبی

کارگردان: Michael Goguen

محصولآمریکا
انیمیشن «اسکوبی دو نقاب شاهین آبی» و دوستانش در مجمع کتاب های کامیک با «شاهین آبی» که شخصیتی از یاد رفته می باشد روبرو می شوند. او به دنبال انتقام گرفتن از همه است به خاط
فیلم‌های پیشنهادی