پوستر فیلم  اسکوبی دو نقاب شاهین آبی

اسکوبی دو نقاب شاهین آبی

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و12دقیقه
انیمیشن «اسکوبی دو نقاب شاهین آبی» و دوستانش در مجمع کتاب های کامیک با «شاهین آبی» که شخصیتی از یاد رفته می باشد روبرو می شوند. او به دنبال انتقام گرفتن از همه است به خاطر اینکه از هالیوود بیرون انداخته شده است.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده انیمیشن اسکوبی دو نقاب شاهین آبی

خلاصه محتوا

انیمیشن «اسکوبی دو نقاب شاهین آبی» و دوستانش در مجمع کتاب های کامیک با «شاهین آبی» که شخصیتی از یاد رفته می باشد روبرو می شوند. او به دنبال انتقام گرفتن از همه است به خاطر اینکه از هالیوود بیرون انداخته شده است.