پوستر فیلم  اسکوبی دو نقاب شاهین آبی

اسکوبی دو نقاب شاهین آبی

Scooby Doo Mask Of The Blue Falcon

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و12دقیقه
انیمیشن «اسکوبی دو نقاب شاهین آبی» و دوستانش در مجمع کتاب های کامیک با «شاهین آبی» که شخصیتی از یاد رفته می باشد روبرو می شوند. او به دنبال انتقام گرف...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده انیمیشن اسکوبی دو نقاب شاهین آبی

درباره انیمیشن اسکوبی دو نقاب شاهین آبی

انیمیشن «اسکوبی دو نقاب شاهین آبی» و دوستانش در مجمع کتاب های کامیک با «شاهین آبی» که شخصیتی از یاد رفته می باشد روبرو می شوند. او به دنبال انتقام گرفتن از همه است به خاطر اینکه از هالیوود بیرون انداخته شده است.