پوستر فیلم  خواهران ماکایکو

خواهران ماکایکو

The Makioka Sisters

فیلمژاپنی
.1ساعت و30دقیقه
فیلم «خواهران ماکایکو» کشور ژاپن قبل از جنگ را نشان می دهد. چهار خواهر که هر ساله برای دیدن شکوفه های گیلاس در شهر توکیو گرد هم می آیند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم خواهران ماکایکو

 فیلم خواهران ماکایکو
 فیلم خواهران ماکایکو
 فیلم خواهران ماکایکو
 فیلم خواهران ماکایکو
 فیلم خواهران ماکایکو

عوامل سازنده فیلم خواهران ماکایکو

Kon Ichikawa
Chizuko Osada

درباره فیلم خواهران ماکایکو

فیلم «خواهران ماکایکو» کشور ژاپن قبل از جنگ را نشان می دهد. چهار خواهر که هر ساله برای دیدن شکوفه های گیلاس در شهر توکیو گرد هم می آیند.