ناموجود

بازیهای پنهانBazihaye Penhan

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  بازیهای پنهان

کارگردان: کریم هاتفی نیا

محصولایران
آقای طریقت پدر مریم، در روزنامه ای به تاریخ چهارده سال قبل، یک آگهی مربوط به کیف گم شده ای که او پیدا کرده و پول های آن را برداشته است می یابد. در آگهی، نشان صاحب کیف نیز جهت بازگرداندن آن ذکر شده و همین نکته کنجکاوی مریم را برمی انگیزد تا به همراه نامزدش فرهاد به دنبال صاحب کیف بروند...
فیلم‌های پیشنهادی