پوستر فیلم  آن

آن

.2ساعت و2دقیقه
در فیلم «آن» با آغاز ناپدید شدن بچه ها در شهر کوچک دری، یک گروه از نوجوانان شجاع تصمیم می گیرند تا در مقابل یک ﺩﻟﻘﮏ ﺗﺮﺳﻨﺎﮎ که «ﭘﻨﯽ ﻭﺍﯾﺰ» نام دارد بایستند، اما آنها با بزرگ ترین ترس زندگیشان روبرو می شوند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم آن

خلاصه محتوا

در فیلم «آن» با آغاز ناپدید شدن بچه ها در شهر کوچک دری، یک گروه از نوجوانان شجاع تصمیم می گیرند تا در مقابل یک ﺩﻟﻘﮏ ﺗﺮﺳﻨﺎﮎ که «ﭘﻨﯽ ﻭﺍﯾﺰ» نام دارد بایستند، اما آنها با بزرگ ترین ترس زندگیشان روبرو می شوند.