ناموجود

آنIt

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  آن

کارگردان: Andy Muschietti

با آغاز ناپدید شدن بچه ها در شهر کوچک دری ، یک گروه از جوانان شجاع تصمیم می گیرند تا در مقابل یک ﺩﻟﻘﮏ ﺗﺮﺳﻨﺎﮎ که ﭘﻨﯽ ﻭﺍﯾﺰ نام دارد بایستند، اما آنها با بزرگترین ترس زندگیشان روبرو می شوند، با موجودی ﻣﺎﻭﺭﺍﻟﻄﺒﯿﻌﻪ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ که در قالب یک دلقک ظاهر شده و تاریخچه ای دارد غنی از جنایات و ویرانی های بسیار در کشورهای مختلف!
فیلم‌های پیشنهادی