پوستر فیلم  مامور انتقال: سوخت گیری مجدد

مامور انتقال: سوخت گیری مجدد

فیلمبلژیکی
.1ساعت و15دقیقه
فیلم «مامور انتقال: سوخت گیری مجدد» داستان مردی به نام «فرانک مارتین» است که بهترین معامله کننده و پخش کننده مواد مخدر در فرانسه است و به دلیل ثروت کلانی که دارد دشمنانش قصد جان او را کرده اند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم مامور انتقال: سوخت گیری مجدد

Camille Delamarre
Luc BessonMark Gao
Alexandre Azaria
Julien Rey

خلاصه محتوا

فیلم «مامور انتقال: سوخت گیری مجدد» داستان مردی به نام «فرانک مارتین» است که بهترین معامله کننده و پخش کننده مواد مخدر در فرانسه است و به دلیل ثروت کلانی که دارد دشمنانش قصد جان او را کرده اند.