باران رویاها را نمی شویدBaran Royaha Ra Nemishouyad

لیست من
پوستر فیلم  باران رویاها را نمی شوید

محصولایران
رضا ناجی در رویای بازی در نقش استاد شهریار است، اما مرگ کارگردانی که فیلم زندگی شهریار را می ساخت او را ناکام می گذارد. مجیدی ناجی را برای بازی در فیلم باران دعوت می کند،...
حمید رجب زاده