اژدهای چاق وارد می شود

Enter the Fat Dragon

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  اژدهای چاق وارد می شود

کارگردان: Kenji Tanigaki

محصولهنگ کنگ
91
فارسی
5.6
فیلم «اژدهای چاق وارد می شود» داستان بازرس پلیسی به نام «فالون چو» است که به دلیل مشکلات فراوان و افسردگی دچار اضافه وزن زیادی شده؛ حال به او ماموریت داده می شود که یک مجرم معروف را تا کشور ژاپن همراهی کند.

عوامل سازنده فیلم اژدهای چاق وارد می شود

Connie WongDonnie Yen
Ka Wing Lee