پوستر فیلم  پرونده هاوانا‏

پرونده هاوانا‏

Havana File

فیلمایرانی
.1ساعت و29دقیقه
فیلم «پرونده هاوانا‏» دکتری به نام «پژمان» است که پا را از خط بیرون گذاشته است. خودش هم این مسئله را می‌داند. بر او معلوم است که شرکت‌های چند ملیتی با...

عوامل سازنده فیلم پرونده هاوانا‏

علیرضا رئیسیان
سید ضیا هاشمی

درباره فیلم پرونده هاوانا‏

فیلم «پرونده هاوانا‏» دکتری به نام «پژمان» است که پا را از خط بیرون گذاشته است. خودش هم این مسئله را می‌داند. بر او معلوم است که شرکت‌های چند ملیتی بازارهایشان را آسان به دست نیاورده‌اند که آسان از دست بدهند. سوء تفاهم عاطفی از یک سو و درگیری با همسرش از دیگر سو آغاز ماجراست.