پوستر فیلم  پرونده هاوانا‏

پرونده هاوانا‏

فیلمایرانی
.1ساعت و29دقیقه
فیلم «پرونده هاوانا‏» دکتری به نام «پژمان» است که پا را از خط بیرون گذاشته است. خودش هم این مسئله را می‌داند. بر او معلوم است که شرکت‌های چند ملیتی بازارهایشان را آسان به دست نیاورده‌اند که آسان از دست بدهند. سوء تفاهم عاطفی از یک سو و درگیری با همسرش از دیگر سو آغاز ماجراست.

عوامل سازنده فیلم پرونده هاوانا‏

علیرضا رئیسیان
سید ضیا هاشمی

خلاصه محتوا

فیلم «پرونده هاوانا‏» دکتری به نام «پژمان» است که پا را از خط بیرون گذاشته است. خودش هم این مسئله را می‌داند. بر او معلوم است که شرکت‌های چند ملیتی بازارهایشان را آسان به دست نیاورده‌اند که آسان از دست بدهند. سوء تفاهم عاطفی از یک سو و درگیری با همسرش از دیگر سو آغاز ماجراست.