پرونده هاوانا‏ Havana File

دانلود
افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  پرونده هاوانا‏

کارگردان: علیرضا رئیسیان

محصولایران
دکتر پژمان پا را از خط بیرون گذاشته و خودش هم این را می‌داند. بر او معلوم است شرکت‌های چندملیتی بازارهایشان را آسان به دست نیاورده‌اند که آسان از دست بدهند. سوءتفاهم عاطفی از یک سو و درگیری همسرش با وی از دیگر سو آغاز ماجراست.
فیلم‌های پیشنهادی