پوستر فیلم  بگذار سقوط کند: لس آنجلس

بگذار سقوط کند: لس آنجلس

.2ساعت و23دقیقه
مستند «بگذار سقوط کند لس آنجلس» نگاه عمیقی است به فرهنگ لس آنجلس در ده سال منتهی به تمام شدن قیام 1992 که پس از حکم مأمورین پلیس از ضرب و شتم «رودنی کینگ» انجام شد.

عوامل سازنده مستند بگذار سقوط کند: لس آنجلس

John Ridley
Melia PatriaJeanmarie Condon
John Ridley
Mark Isham
Colin Rich

خلاصه محتوا

مستند «بگذار سقوط کند لس آنجلس» نگاه عمیقی است به فرهنگ لس آنجلس در ده سال منتهی به تمام شدن قیام 1992 که پس از حکم مأمورین پلیس از ضرب و شتم «رودنی کینگ» انجام شد.