پوستر فیلم  عصر سایه ها

عصر سایه ها

.2ساعت و9دقیقه
فیلم «عصر سایه ها» در مورد گروه سازمان یافته است که در زمان استعماری ژاپن در کره جنوبی فعالیت می کردند و برای استقلال کشورشان و رهایی ازسلطه ژاپنی ها دست به عملیات های خشونت آمیز و انتحاری می زدند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم عصر سایه ها

Jee-woon Kim
Choi Jeong-hwa
Jee-woon KimJi-min Lee
Mowg
Jinmo Yang

خلاصه محتوا

فیلم «عصر سایه ها» در مورد گروه سازمان یافته است که در زمان استعماری ژاپن در کره جنوبی فعالیت می کردند و برای استقلال کشورشان و رهایی ازسلطه ژاپنی ها دست به عملیات های خشونت آمیز و انتحاری می زدند.