پوستر فیلم  عصر سایه ها

عصر سایه ها

The Age of Shadows

.2ساعت و9دقیقه
فیلم «عصر سایه ها» در مورد گروه سازمان یافته است که در زمان استعماری ژاپن در کره جنوبی فعالیت می کردند و برای استقلال کشورشان و رهایی ازسلطه ژاپنی ها...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم عصر سایه ها

 فیلم عصر سایه ها
 فیلم عصر سایه ها
 فیلم عصر سایه ها
 فیلم عصر سایه ها
 فیلم عصر سایه ها

عوامل سازنده فیلم عصر سایه ها

Jee-woon Kim
Choi Jeong-hwa
Jee-woon KimJi-min Lee
Mowg
Jinmo Yang

درباره فیلم عصر سایه ها

فیلم «عصر سایه ها» در مورد گروه سازمان یافته است که در زمان استعماری ژاپن در کره جنوبی فعالیت می کردند و برای استقلال کشورشان و رهایی ازسلطه ژاپنی ها دست به عملیات های خشونت آمیز و انتحاری می زدند.