باج
بستن

باجRansom

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  باج
پیش نمایش

کارگردان: محمد پایدار

محصولایران
مستند «باج» روند توسعه مناطق آزاد در ایران و همچنین چالش های تشکیل شده پیرامون آن در میان دولت، مجلس و دولت های مختلف با یک دیگر را بررسی می کند.