قصه های کربلا: موکب ام البنینStories of Karbala: Moqab Umm Al-Banin

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  قصه های کربلا: موکب ام البنین

کارگردان: اصغر بختیاری

محصولایران
مستند «قصه های کربلا: موکب ام البنین» به معرفی چند خانواده عراقی و موکب بین راهی آن ها و کمک هایشان به زائرین حسینی درسفر اربعین پرداخته است.