پوستر فیلم  حمله به بیسکویت

حمله به بیسکویت

انیمیشنآمریکایی
.4دقیقه
انیمیشن کوتاه «حمله به بیسکویت»داستان پیرزنی سالخورده که به سختی بیسکویتی را خریداری کرده و در ایستگاه منتظر رسیدن قطار می باشد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن حمله به بیسکویت

Andrew Cadelago
Andrew Cadelago
Roberto Murguia
Adam Garner

خلاصه محتوا

انیمیشن کوتاه «حمله به بیسکویت»داستان پیرزنی سالخورده که به سختی بیسکویتی را خریداری کرده و در ایستگاه منتظر رسیدن قطار می باشد.