چ: قسمت اول

Che: Part One

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  چ: قسمت اول
فیلم «چ: قسمت اول» داستان مبارزات جنبش ۲۶ ژوئیه که به سرنگونی «رژیم ژنرال باتیستا» در کوبا انجامید، اشاره دارد.در سال 1956 «ارنستو چه گوارا» و گروهی از تبعید كنندگان كوبایی به رهبری «كاسترو» ارتش را برای سرنگونی رژیم دیكتاتور «فولژنیكو باتیستا» بسیج كردند.

عوامل سازنده فیلم چ: قسمت اول

Laura BickfordBenicio Del Toro
Alberto Iglesias
Pablo Zumárraga