چ: قسمت اولChe: Part One

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  چ: قسمت اول
فیلم «چ: قسمت اول» داستان مبارزات جنبش ۲۶ ژوئیه که به سرنگونی «رژیم ژنرال باتیستا» در کوبا انجامید، اشاره دارد.در سال 1956 «ارنستو چه گوارا» و گروهی از تبعید كنندگان كوبا...
Laura BickfordBenicio Del Toro
Alberto Iglesias
Pablo Zumárraga