از عدلیه تا مشروطهAz Adlieh Ta Mashroteh

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  از عدلیه تا مشروطه

کارگردان: مهدی فرقانی

محصولایران
مستند «از عدلیه تا مشروطه» روایتگر ارتباط میان پادشاهان و روحانیت است و در ادامه به چگونگی شکل‌ گیری حرکت عدالت خواهی و انحراف آن می‌ پردازد.
مهدی فرقانی
مهدی فرقانی
مجتبی دلجو
حامد بنابی