ناموجود

عقربThe Scorpion

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  عقرب

کارگردان: بهروز افخمی

محصولایران
قاچاقچیان مواد مخدر و اسلحه در منطقه ی بلوچستان از طریق یکی از سران خود از سروان یکه تاز می خواهد در مقابل دریافت مبلغ هنگفتی دلار اجازه عبور محموله ی آن ها را از منطقه بدهد، سروان یکه تاز قبول می کند و بعد از دریافت پول ها، روز موعود با تمام قوا به کاروان قاچاق حمله می کند و آنان را دستگیر می کند...
فیلم‌های پیشنهادی