پوستر فیلم  شیرهای نگهبان: غرش دوباره

شیرهای نگهبان: غرش دوباره

انیمیشنآمریکایی
.43دقیقه
انیمیشن «شیرهای نگهبان: غرش دوباره» درباره بچه شیری به نام «کایان» است او بعد از آن که به غرش بزرگ دست پیدا می کند برای حفظ امنیت منطقه خود از دشمنان، باید شیرهای نگهبان را پیدا کرده و دور هم جمع کند.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده انیمیشن شیرهای نگهبان: غرش دوباره

Howy Parkins
John I. CarrilloFord Riley
Ford Riley
Christopher Willis
Christopher K. Gee

خلاصه محتوا

انیمیشن «شیرهای نگهبان: غرش دوباره» درباره بچه شیری به نام «کایان» است او بعد از آن که به غرش بزرگ دست پیدا می کند برای حفظ امنیت منطقه خود از دشمنان، باید شیرهای نگهبان را پیدا کرده و دور هم جمع کند.