پوستر فیلم  بازگشت سوپرمن

بازگشت سوپرمن

Superman Returns

.2ساعت و23دقیقه
فیلم «بازگشت سوپرمن» داستان بازگشت «سوپرمن» بعد از 6 سال دوری از دنیا است. او می خواهد با دشمنی که قصد سلطه بر دنیا با استفاده از تکنولوژی کریپتون را ...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم بازگشت سوپرمن

 فیلم بازگشت سوپرمن
 فیلم بازگشت سوپرمن
 فیلم بازگشت سوپرمن
 فیلم بازگشت سوپرمن
 فیلم بازگشت سوپرمن

عوامل سازنده فیلم بازگشت سوپرمن

Bryan Singer
Gilbert AdlerJon Peters
John Ottman

درباره فیلم بازگشت سوپرمن

فیلم «بازگشت سوپرمن» داستان بازگشت «سوپرمن» بعد از 6 سال دوری از دنیا است. او می خواهد با دشمنی که قصد سلطه بر دنیا با استفاده از تکنولوژی کریپتون را دارد، مبارزه کند.