پوستر فیلم  بازگشت سوپرمن

بازگشت سوپرمن

.2ساعت و23دقیقه
فیلم «بازگشت سوپرمن» داستان بازگشت «سوپرمن» بعد از 6 سال دوری از دنیا است. او می خواهد با دشمنی که قصد سلطه بر دنیا با استفاده از تکنولوژی کریپتون را دارد، مبارزه کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم بازگشت سوپرمن

Bryan Singer
Gilbert AdlerJon Peters
John Ottman

خلاصه محتوا

فیلم «بازگشت سوپرمن» داستان بازگشت «سوپرمن» بعد از 6 سال دوری از دنیا است. او می خواهد با دشمنی که قصد سلطه بر دنیا با استفاده از تکنولوژی کریپتون را دارد، مبارزه کند.