ناموجود

پنجه در خاکClaws in the Dust

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  پنجه در خاک

کارگردان: ایرج قادری

محصولایران
سربازان عراقی درصدد هستند تا مردان یک روستای مرزی را به جبهه ببرند، اما آن‌ها ریشه خود را ایرانی می‌ دانند. به همین دلیل شبانه تصمیم به فراری دادن جوان‌ ها می‌ گیرند. قضیه لو می‌ رود و عراقی‌ ها دستور دستگیری همه مردان جوان روستا را می‌ دهند. در این بین مردم شورش می‌ کنند و سرهنگ و سربازان عراقی را در پاسگاه زندانی می‌ کنند و آماده کوچ به طرف ایران می‌شوند، اما بازدرگیری میان سربازان عراقی و مردم صورت می‌ گیرد...
فیلم‌های پیشنهادی