داش آکل
بستن

داش آکل

Dash Akol

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  داش آکل
پیش نمایش

کارگردان: محمد عرب

محصولایران
فیلم «داش آکل» برگرفته از قصه ی صادق هدایت رابطه ی عاشقانه ای را روایت می کند که لوطیان و قداره کشان آواز عشق «مرجان» را هنوز بعد از سال ها روایت می کنند.

عوامل سازنده فیلم داش آکل

محمد عرب
بهزاد عبدی