داش آکل
بستن
پوستر فیلم  داش آکل

داش آکل

فیلمایرانی
.1ساعت و25دقیقه
فیلم «داش آکل» برگرفته از قصه ی صادق هدایت رابطه ی عاشقانه ای را روایت می کند که لوطیان و قداره کشان آواز عشق «مرجان» را هنوز بعد از سال ها روایت می کنند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم داش آکل

محمد عرب
محمد عرب
بهزاد عبدی

خلاصه محتوا

فیلم «داش آکل» برگرفته از قصه ی صادق هدایت رابطه ی عاشقانه ای را روایت می کند که لوطیان و قداره کشان آواز عشق «مرجان» را هنوز بعد از سال ها روایت می کنند.