داش آکل
بستن
پوستر فیلم  داش آکل

داش آکل

Dash Akol

فیلمایرانی
.1ساعت و25دقیقه
فیلم «داش آکل» برگرفته از قصه ی صادق هدایت رابطه ی عاشقانه ای را روایت می کند که لوطیان و قداره کشان آواز عشق «مرجان» را هنوز بعد از سال ها روایت می ک...

تصاویر و جزییات فیلم داش آکل

 فیلم داش آکل
 فیلم داش آکل
 فیلم داش آکل
 فیلم داش آکل

عوامل سازنده فیلم داش آکل

محمد عرب
محمد عرب
بهزاد عبدی

درباره فیلم داش آکل

فیلم «داش آکل» برگرفته از قصه ی صادق هدایت رابطه ی عاشقانه ای را روایت می کند که لوطیان و قداره کشان آواز عشق «مرجان» را هنوز بعد از سال ها روایت می کنند.