شنا در زمستانShena Dar Zemestan

دانلود
افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  شنا در زمستان

کارگردان: محمد کاسبی

محصولایران
علی مرتضايی نسب از معلمين آموزش و پرورش جهت تدريس به يكی از مدارس محروم كشور منتقل می شود. او بامشاهده وضع مالی مردم و جهل و فقر حاكم بر آن ها درصدد كمك به مردم و از جمله شاگردانش بر می آيد. دلسوزی مرتضايی نسب در مقابل دانش آموزان و رفتار خشن ناظم نسبت به بچه ها آن ها را رو در روی يكديگر قرار می دهد.
فیلم‌های پیشنهادی