پوستر فیلم  شنا در زمستان

شنا در زمستان

فیلمایرانی
.1ساعت و30دقیقه
فیلم «شنا در زمستان» داستان «علی مرتضايی نسب» از معلمين آموزش و پرورش جهت تدريس به يكی از مدارس محروم كشور منتقل می شود. او با مشاهده وضع مالی مردم و جهل و فقر حاكم بر آن ها درصدد كمك به مردم و از جمله شاگردانش بر می آيد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم شنا در زمستان

محمد کاسبی
محمد کاسبی
بابک بیات

خلاصه محتوا

فیلم «شنا در زمستان» داستان «علی مرتضايی نسب» از معلمين آموزش و پرورش جهت تدريس به يكی از مدارس محروم كشور منتقل می شود. او با مشاهده وضع مالی مردم و جهل و فقر حاكم بر آن ها درصدد كمك به مردم و از جمله شاگردانش بر می آيد.