شنا در زمستانShena Dar Zemestan

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  شنا در زمستان

کارگردان: محمد کاسبی

محصولایران
فیلم «شنا در زمستان» داستان «علی مرتضايی نسب» از معلمين آموزش و پرورش جهت تدريس به يكی از مدارس محروم كشور منتقل می شود. او با مشاهده وضع مالی مردم و جهل و فقر حاكم بر آن ها درصدد كمك به مردم و از جمله شاگردانش بر می آيد.
محمد کاسبی
بابک بیات