جامعه مخفی فرزندان دوم خاندان های سلطنتی

Secret Society of Second Born Royals

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  جامعه مخفی فرزندان دوم خاندان های سلطنتی

کارگردان: Anna Mastro

محصولآمریکا
فیلم «جامعه مخفی فرزندان دوم خاندان های سلطنتی» داستان جوانی به نام «سم» است که برای طبقه جدیدی از فرزندان دوم خاندان های سلطنتی که وظیفه نجات جهان را دارند، یک برنامه آموزشی کاملا مخفی ترتیب می‌ دهد.

بازیگران فیلم جامعه مخفی فرزندان دوم خاندان های سلطنتی

عوامل سازنده فیلم جامعه مخفی فرزندان دوم خاندان های سلطنتی

Leo Birenberg
Evan Ahlgren