پوستر فیلم  خاستگاه مردان ایکس: ولورین

خاستگاه مردان ایکس: ولورین

.1ساعت و33دقیقه
فیلم «خاستگاه مردان ایکس: ولورین» داستان «لوگان» است که برای به دست آوردن یک زندگی معمولی و گرفتن انتقام قتل نامزدش، به برنامه سلاح «ایکس» تن می ‌دهد و تبدیل به «ولورین» می ‌شود.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم خاستگاه مردان ایکس: ولورین

Gavin Hood
Hugh JackmanJohn Palermo
Harry Gregson-Williams

خلاصه محتوا

فیلم «خاستگاه مردان ایکس: ولورین» داستان «لوگان» است که برای به دست آوردن یک زندگی معمولی و گرفتن انتقام قتل نامزدش، به برنامه سلاح «ایکس» تن می ‌دهد و تبدیل به «ولورین» می ‌شود.