پوستر فیلم  خاستگاه مردان ایکس: ولورین

خاستگاه مردان ایکس: ولورین

X-Men Origins: Wolverine

.1ساعت و33دقیقه
فیلم «خاستگاه مردان ایکس: ولورین» داستان «لوگان» است که برای به دست آوردن یک زندگی معمولی و گرفتن انتقام قتل نامزدش، به برنامه سلاح «ایکس» تن می ‌دهد ...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم خاستگاه مردان ایکس: ولورین

 فیلم خاستگاه مردان ایکس: ولورین
 فیلم خاستگاه مردان ایکس: ولورین
 فیلم خاستگاه مردان ایکس: ولورین
 فیلم خاستگاه مردان ایکس: ولورین
 فیلم خاستگاه مردان ایکس: ولورین

عوامل سازنده فیلم خاستگاه مردان ایکس: ولورین

Gavin Hood
Hugh JackmanJohn Palermo
Harry Gregson-Williams

درباره فیلم خاستگاه مردان ایکس: ولورین

فیلم «خاستگاه مردان ایکس: ولورین» داستان «لوگان» است که برای به دست آوردن یک زندگی معمولی و گرفتن انتقام قتل نامزدش، به برنامه سلاح «ایکس» تن می ‌دهد و تبدیل به «ولورین» می ‌شود.