پوستر فیلم  اسپانیای اصیل

اسپانیای اصیل

مستندایرانی
.26دقیقه
مستند «اسپانیای اصیل» درباره مردی اسپانیایی به نام «رامون» است که حالا اسمش «علی عباس» شده و روش جدیدی برای زندگی اش انتخاب کرده است. او در مورد وضعیت اسلام در این کشور اروپایی صحبت می کند، کشوری که زمانی «اندلس» نامیده می شد و تحت قلمرو حکومت اسلامی قرار داشت.

عوامل سازنده مستند اسپانیای اصیل

سید محسن موسوی
علی اکبر براتی

خلاصه محتوا

مستند «اسپانیای اصیل» درباره مردی اسپانیایی به نام «رامون» است که حالا اسمش «علی عباس» شده و روش جدیدی برای زندگی اش انتخاب کرده است. او در مورد وضعیت اسلام در این کشور اروپایی صحبت می کند، کشوری که زمانی «اندلس» نامیده می شد و تحت قلمرو حکومت اسلامی قرار داشت.