پوستر فیلم  اسپانیای اصیل

اسپانیای اصیل

Native Spanish

مستندایرانی
.26دقیقه
مستند «اسپانیای اصیل» درباره مردی اسپانیایی به نام «رامون» است که حالا اسمش «علی عباس» شده و روش جدیدی برای زندگی اش انتخاب کرده است. او در مورد وضعیت...

عوامل سازنده مستند اسپانیای اصیل

سید محسن موسوی
علی اکبر براتی

درباره مستند اسپانیای اصیل

مستند «اسپانیای اصیل» درباره مردی اسپانیایی به نام «رامون» است که حالا اسمش «علی عباس» شده و روش جدیدی برای زندگی اش انتخاب کرده است. او در مورد وضعیت اسلام در این کشور اروپایی صحبت می کند، کشوری که زمانی «اندلس» نامیده می شد و تحت قلمرو حکومت اسلامی قرار داشت.