سیخفیلSikhfil

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  سیخفیل

کارگردان: سامان غنائمی

محصولایران
فیلم کوتاه «سیخفیل» درباره جوانی است که در تلاش برای کمک به پسر بچه جهت رسیدن به خواسته اش است اما متوجه می شود اوضاع آن طور که می بیند نیست.
حسین حقیقی
یاگو کانو