الف لام میم

Alif Lam Mim

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  الف لام میم

محصولایران
مستند «الف لام میم» با پرداختن به زندگی جوانی ۳۵ ساله به نام «روح الله» به تأثیر قرآن در زندگی او می پردازد این جوان که با نداشتن سواد کافی و تلاش مستمر خود توانسته حافظ کل قرآن شود.

عوامل سازنده مستند الف لام میم