پوستر فیلم  الف لام میم

الف لام میم

Alif Lam Mim

مستندایرانی
.21دقیقه
مستند «الف لام میم» با پرداختن به زندگی جوانی ۳۵ ساله به نام «روح الله» به تأثیر قرآن در زندگی او می پردازد این جوان که با نداشتن سواد کافی و تلاش مست...

تصاویر و جزییات مستند الف لام میم

 مستند الف لام میم
 مستند الف لام میم
 مستند الف لام میم
 مستند الف لام میم
 مستند الف لام میم

عوامل سازنده مستند الف لام میم

درباره مستند الف لام میم

مستند «الف لام میم» با پرداختن به زندگی جوانی ۳۵ ساله به نام «روح الله» به تأثیر قرآن در زندگی او می پردازد این جوان که با نداشتن سواد کافی و تلاش مستمر خود توانسته حافظ کل قرآن شود.