ناموجود

تلفنTelefon

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  تلفن

کارگردان: Don Siegel

محصولآمریکا
این فیلم، داستان یک مأمور روسی است که برای انجام مأموریت، به آمریکا فرستاده می‌شود. او باید با استفاده از کلمات رمزگذاری شده، جاسوسانی را شناسایی و اقدامات بعدی آن ها را پیش بینی کند...
فیلم‌های پیشنهادی