پوستر فیلم  در جستجوی دوری

در جستجوی دوری

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و36دقیقه
انیمیشن «در جستجوی دوری» داستان «دوری» نوعی ماهی کوچک آبی است که حافظه ضعیفی دارد و در کنار «نمو» و پدرش زندگی می کند اما یک روز «دوری» راه را گم می کند و چیزی را به خاطر نمی آورد و ماجراجویی او و دوستانش باری دیگر شروع می شود.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن در جستجوی دوری

Andrew StantonAngus MacLane
Lindsey Collins
Thomas Newman
Axel Geddes

خلاصه محتوا

انیمیشن «در جستجوی دوری» داستان «دوری» نوعی ماهی کوچک آبی است که حافظه ضعیفی دارد و در کنار «نمو» و پدرش زندگی می کند اما یک روز «دوری» راه را گم می کند و چیزی را به خاطر نمی آورد و ماجراجویی او و دوستانش باری دیگر شروع می شود.