در جستجوی دوری

Finding Dory

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  در جستجوی دوری

کارگردان: Andrew StantonAngus MacLane

محصولآمریکا
انیمیشن «در جستجوی دوری» داستان «دوری» نوعی ماهی کوچک آبی است که حافظه ضعیفی دارد و در کنار «نمو» و پدرش زندگی می کند اما یک روز «دوری» راه را گم می کند و چیزی را به خاطر نمی آورد و ماجراجویی او و دوستانش باری دیگر شروع می شود.

عوامل سازنده انیمیشن در جستجوی دوری

Lindsey Collins
Thomas Newman
Axel Geddes

فیلم‌های پیشنهادی