پوستر فیلم  در جستجوی دوری

در جستجوی دوری

Finding Dory

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و36دقیقه
انیمیشن «در جستجوی دوری» داستان «دوری» نوعی ماهی کوچک آبی است که حافظه ضعیفی دارد و در کنار «نمو» و پدرش زندگی می کند اما یک روز «دوری» راه را گم می ک...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات انیمیشن در جستجوی دوری

 انیمیشن در جستجوی دوری
 انیمیشن در جستجوی دوری
 انیمیشن در جستجوی دوری
 انیمیشن در جستجوی دوری
 انیمیشن در جستجوی دوری

عوامل سازنده انیمیشن در جستجوی دوری

Andrew StantonAngus MacLane
Lindsey Collins
Thomas Newman
Axel Geddes

درباره انیمیشن در جستجوی دوری

انیمیشن «در جستجوی دوری» داستان «دوری» نوعی ماهی کوچک آبی است که حافظه ضعیفی دارد و در کنار «نمو» و پدرش زندگی می کند اما یک روز «دوری» راه را گم می کند و چیزی را به خاطر نمی آورد و ماجراجویی او و دوستانش باری دیگر شروع می شود.