پوستر فیلم  سلام بمبئی

سلام بمبئی

فیلمایرانی
.1ساعت و47دقیقه
فیلم «سلام بمبئی» درباره یک دانشجو به نام «علی» است که در رشته پزشکی مقیم «بمبئی» تحصیل می کند. به طور اتفاقی، او زندگی یكی از هم كلاسی هایش را نجات می دهد که باعث اتفاقاتی بین آن ها می شود.

عوامل سازنده فیلم سلام بمبئی

خلاصه محتوا

فیلم «سلام بمبئی» درباره یک دانشجو به نام «علی» است که در رشته پزشکی مقیم «بمبئی» تحصیل می کند. به طور اتفاقی، او زندگی یكی از هم كلاسی هایش را نجات می دهد که باعث اتفاقاتی بین آن ها می شود.