پوستر فیلم  پرسوک

پرسوک

Persook

مستندایرانی
.36دقیقه
«پرسوک» داستان یک دختر آلمانی و یک زن بوشهری را به تصویر می کشد. هریک از این دو نفر، کمبودهایی را در زندگیشان دارند که در زندگی طرف مقابل نیز می بینند...

عوامل سازنده مستند پرسوک

درباره مستند پرسوک

«پرسوک» داستان یک دختر آلمانی و یک زن بوشهری را به تصویر می کشد. هریک از این دو نفر، کمبودهایی را در زندگیشان دارند که در زندگی طرف مقابل نیز می بینند.